Usługi

iStock_000012067018XSmall.jpg

Wszystkie prace serwisowe prowadzimy w firmowym warsztacie MAWI wyposażonym  w specjalistyczne maszyny i urządzenia. Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne,  a naprawa odbywa się zgodnie z Instrukcjami opracowanymi przez Producentów gaśnic.

Posiadając stosowne certyfikaty i przygotowanie techniczne prowadzimy usługi w zakresie:

 • przeglądu, konserwacji i naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego wszystkich polskich producentów, a także producentów zagranicznych dopuszczonych na polski rynek
 • profesjonalnych pomiarów wydajności sieci hydrantowej, wraz z pełną dokumentacją wyników
 • modernizacji, wymiany zaworów i naprawy sieci hydrantowych
 • badania szczelności i wykonywania prób ciśnieniowych węży hydrantowych
 • wyposażania obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy oraz wytyczania i oznakowania dróg ewakuacyjnych
 • wyposażania obiektu w wymagany sprzęt medyczny i ratowniczy
 • przeglądu oraz atestacji aparatów powietrznych i tlenowych
 • impregnacji ogniochronnych
 • zabezpieczania prac pożarowo niebezpiecznych
 • oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów
 • przygotowywania obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną
 • realizacji zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem prewencji przeciwpożarowej oraz stosowania profilaktyki ppoż. w przedsiębiorstwie,                              zgodnie z obowiązującymi przepisami


Serdecznie Państwa zapraszamy do współpracy z MAWI