Usługi

Naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego

Wszystkie prace serwisowe prowadzimy w firmowym warsztacie MAWI wyposażonym  w specjalistyczne maszyny i urządzenia. Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne,  a naprawa odbywa się zgodnie z Instrukcjami opracowanymi przez Producentów gaśnic.

Posiadając stosowne certyfikaty i przygotowanie techniczne prowadzimy usługi w zakresie:

 • przeglądu, konserwacji i naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego wszystkich polskich producentów, a także producentów zagranicznych dopuszczonych na polski rynek
 • profesjonalnych pomiarów wydajności sieci hydrantowej, wraz z pełną dokumentacją wyników
 • modernizacji, wymiany zaworów i naprawy sieci hydrantowych
 • badania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • serwisu klap dymowych
 • badania szczelności i wykonywania prób ciśnieniowych węży hydrantowych
 • wyposażania obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy oraz wytyczania i oznakowania dróg ewakuacyjnych
 • wyposażania obiektów w sprzęt medyczny i ratowniczy
 • przeglądu oraz atestacji aparatów powietrznych i tlenowych
 • impregnacji ogniochronnych
 • zabezpieczania prac pożarowo niebezpiecznych
 • oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów
 • przygotowywania obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną
 • realizacji zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem prewencji przeciwpożarowej oraz stosowania profilaktyki ppoż. w przedsiębiorstwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • systemów biernej ochrony PPOŻ.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszą firmą!

Certyfikaty

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z certyfikatami naszej firmy, dotyczącymi m.in. serwisu i naprawy sprzętu BHP i PPOŻ.