Doradztwo

Doradztwo techniczne

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego. Współpracujemy z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zawsze opieramy się na aktualnie obowiązujących przepisach.

Dzięki temu możemy oferować naszym Klientom wysokiej jakości doradztwo w zakresie:

  • technicznego stosowania zabezpieczeń ppoż.
  • naliczania, a także sposobu rozmieszczania sprzętu gaśniczego oraz oznakowania dróg ewakuacyjnych i bezpieczeństwa pożarowego
  • opracowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz sporządzanie opinii  i analiz z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • oceny stanu bezpieczeństwa i zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi
  • prowadzenia szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej