Przegląd gaśnic. Jak często go wykonywać?

Gaśnice to podstawowy sprzęt przeciwpożarowy o powszechnym zastosowaniu. Wyróżniamy kilka rodzajów gaśnic, które wyróżniają się odmienną budową, przeznaczeniem i środkiem gaśniczym, jednak każda z nich wymaga regularnych przeglądów. Konieczność ta wynika nie tylko z przepisów prawnych, ale przede wszystkim podyktowana jest troską o bezpieczeństwo — w sytuacji zagrożenia gaśnica musi zadziałać. Jak często należy przeprowadzać przeglądy gaśnic i z czym to się wiąże?

Częstotliwość przeglądów gaśnic

Zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719) gaśnice powinny być poddawane przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Aby mieć pewność, kiedy niezbędne jest dokonanie stosownych badań, wystarczy zapoznać się z instrukcją obsługi danej gaśnicy. Co w sytuacji, gdy wytyczne producenta określają pierwszy przegląd po 2 latach? W takim przypadku należy pamiętać, że w pierwszej kolejności zobligowani jesteśmy do przestrzegania polskiego prawa, które nakłada obowiązek przeglądu gaśnic co 12 miesięcy. Zatem należy przyjąć, że raz do roku niezbędne jest zbadanie sprzętu gaśniczego pod względem jego sprawności.

Co obejmuje przegląd gaśnicy?

Przegląd gaśnicy może być przeprowadzony przez profesjonalnego konserwatora, który nie tylko dokona stosownej kontroli, ale również wystawi protokół z podpisem. Nasza firma specjalizuje się w przeglądach, konserwacji i naprawach sprzętu gaśniczego wszystkich producentów polskich i zagranicznych występujących na naszym rynku, więc w przypadku takiej konieczności — zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

W ramach przeglądu przeprowadzana jest kompleksowa ocena gaśnicy pod względem technicznym. Kontrolowane są wszystkie jej podzespoły, a także stan środka gaśniczego. Do użytku dopuszczone są wyłącznie całkowicie sprawne urządzenia, które zapewniają niezawodne działanie w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarem.

Przegląd gaśnic. Jak często go wykonywać?