Na czym polega legalizacja gaśnic?

Gaśnice to podstawowy sprzęt zapewniający ochronę przeciwpożarową. Powinny obowiązkowo znajdować się w budynkach (w tym nie tylko użytkowych czy handlowych, ale i mieszkalnych) oraz samochodach. W przypadku wystąpienia pożaru ich sprawne działanie to jeden z ważniejszych czynników niezbędnych do ugaszenia ognia. Każda gaśnica posiada określony okres gwarancyjny. Oprócz tego producenci wyznaczają tzw. okres legalizacji. Co on oznacza? Na czym polega legalizacja gaśnic? Kilka informacji na ten temat w dalszej części naszego wpisu.

Czym jest legalizacja gaśnic?

Legalizacja gaśnic to badanie ciśnienia zbiornika gaśniczego przeprowadzane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Pierwsze takie badanie wykonywane jest w momencie produkcji sprzętu. Później należy samodzielnie dbać o to, aby gaśnica była poddawana regularnym przeglądom. Nasza firma specjalizuje się w przeglądach gaśnic w Pomorskim.

Okres legalizacji w przypadku większości gaśnic obejmuje 12 miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przeglądy techniczne (określane terminem „legalizacja”) powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Daje to gwarancję skutecznego działania środka gaśniczego i ogólnej sprawności gaśnicy.

Jak przeprowadza się legalizację gaśnic?

W ramach legalizacji gaśnicy przeprowadza się próbę ciśnieniową zbiornika. Należy sprawdzić, czy dany zbiornik spełnia wymagania techniczne. Oprócz tego przegląd gaśnic obejmuje też oględziny zewnętrzne sprzętu. Ocenia się ogólny stan techniczny, stan pompy, prądownicy i węży, kontroluje się masę dwutlenku węgla i ilość środka gaśniczego. Umieszczana jest kontrolka z informacjami o stanie technicznym gaśnicy. Następnie wydawane jest zaświadczenie stanowiące dowód legalizacji.

Na czym polega legalizacja gaśnic?