Jak prawidłowo rozmieścić gaśnice w miejscu pracy?

Odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe miejsca pracy to obowiązek każdego pracodawcy. Szczegółowe zasady dotyczące zastosowania i rozmieszczenia gaśnic wynikają z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719). Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma przede wszystkim łatwy dostęp do gaśnic. Dowiedz się więcej.

Prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w zakładzie pracy

Gaśnice w miejscu pracy powinny znajdować się w miejscach łatwo dostępnych i dobrze widocznych. Nie powinny posiadać dodatkowych zabezpieczeń, aby możliwe było ich sprawne i swobodne zdjęcie. Najczęściej zlokalizowane są przy wejściach do budynku, w obrębie klatek schodowych, na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń itp. Jeśli obiekt jest kilkupiętrowy, wskazane jest, aby na każdym piętrze gaśnice umieszczone były w tych samych lokalizacjach.

Trzeba zadbać o to, aby gaśnice znajdowały się w odpowiedniej odległości od źródeł ciepła, takich jak piece czy grzejniki. Istotny jest również dobór takich miejsc, w których nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne. Przy rozmieszczaniu gaśnic trzeba też spełnić inne warunki. Przede wszystkim odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym przebywają pracownicy, nie powinna być większa niż 30 m. Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Ważne jest także, aby dobrać rodzaj gaśnicy odpowiednio do określonych typów pożarów, jakie potencjalnie mogą wystąpić w danym budynku, np. gaz, ciecze, materiały stałe, metale. Ilość masy środka gaśniczego zależy od rodzaju powierzchni budynku.

Jak prawidłowo rozmieścić gaśnice w miejscu pracy?